Visuomeninė administracinių ginčų komisija

Alytaus miesto savivaldybės Visuomeninė administracinių ginčų komisija

Alytaus miesto savivaldybėje Rotušės a. 4, kab. 322

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymu, Savivaldybių tarybos sudaro savivaldybių visuomenines administracinių ginčų komisijas su sprendžiamojo balso teise.

 

Savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija sudaroma 4 metams savivaldybės tarybos sprendimu tarybos kadencijos laikotarpiui iš 5 narių, iš kurių pirmininkas ir sekretorius turi turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą. Komisijos narių kandidatūras, iš jų komisijos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kandidatūras, savivaldybės tarybai teikia savivaldybės meras.

 

Išskyrus išimtis, kurias nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas arba kiti įstatymai, savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų komisijos ikiteismine tvarka nagrinėja asmenų skundus dėl savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų arba valstybės tarnautojų veiksmų (neveikimo).

 

KOMISIJOS SUDĖTIS

 


Visuomeninės administracinių ginčų komisijos sprendimai

 

2011 m.