Tarybos narių padėjėjai

Savivaldybės tarybos nariai gali turėti visuomeniniais pagrindais dirbančių padėjėjų.

Asmenis į visuomeninių tarybos narių padėjėjų sąrašą įtraukia ar išbraukia iš jo tarybos sekretorius, gavęs raštišką tarybos nario prašymą.

Tarybos nario visuomeniniais padėjėjais negali būti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

Tarybos nario padėjėjams įteikiamas nustatytos formos Tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimas, kurį tvirtina meras.

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-2022 kadencijos tarybos narių visuomeninių

padėjėjų sąrašas

 

                     

Savivaldybės tarybos nariai gali turėti visuomeniniais pagrindais dirbančių padėjėjų.

Asmenis į visuomeninių tarybos narių padėjėjų sąrašą įtraukia ar išbraukia iš jo tarybos sekretorius, gavęs raštišką tarybos nario prašymą.

Tarybos nario visuomeniniais padėjėjais negali būti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

Tarybos nario padėjėjams įteikiamas nustatytos formos Tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimas, kurį tvirtina meras.

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-2023 kadencijos tarybos narių visuomeninių

padėjėjų sąrašas

 

Savivaldybės tarybos nario vardas, pavardė

Tarybos nario visuomeninio padėjėjo vardas, pavardė

Pažymėjimo išdavimo data ir numeris

Jurgita Šukevičienė

Adelė Dimšienė

2019-05-09 Nr. 01

Henrikas Šivokas

2019-05-09 Nr. 02

Jurgis Krasnickas

Vytautas Špucis

2019-05-09 Nr. 03

Nerijus Palubinskas

2019-05-09 Nr. 04

Linas Stankevičius

2019-05-09 Nr. 05

Valerijus Vencius

Ernesta Matonė

2019-05-10 Nr. 06

Jolita Kalėdienė

2019-06-03 Nr. 09

Edmundas Čečėta

Edita Jurčienė

2019-05-13 Nr. 07

Petras Sabaitis

2019-05-13 Nr. 08

Laima Vincė Kirkliauskienė

Giedrė Urkienė

2019-05-16 Nr. 10

Vilma Krušnienė

Laima  Lenkienė

2019-05-24 Nr. 11

Gediminas Daukšys Romualdas Šapaitis 2019-06-11 Nr. 12