Įvykių kalendorius

« Atgal

SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

Pradžia:
2012-03-29
Kartoti iki:
Nenustatyta
Trukmė:
09:00 – 11:00 (Priklauso nuo laiko juostos)
Tipas:
Posėdis

2012-03-29  9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje šaukiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis

Darbotvarkės klausimai:

                      1. Dėl 2012 m. biudžeto pakeitimo. (Klausimo pranešėjas A. Butkevičius, klausimo svarstymo trukmė 10 min.).

                      2. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio. (A. Butkevičius; 10 min.).

                      3. Dėl pritarimo naujos redakcijos UAB „Alytaus šilumos tinklai“ įstatams. (UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktorius Vytautas Pajarskis; 20 min.).

                      4. Dėl VšĮ Alytaus jaunimo centro ir įstaigos vadovo 2011 m. veiklos ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinio. (VšĮ Alytaus jaunimo centro direktorė Regina Vilkelienė; 15 min.).

                      5. Dėl viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ valdymo struktūros tvirtinimo. (VšĮ „Alytaus parkai“ direktorė Vaida Džervienė; 10 min.).

                      6. Dėl  viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ 2011 m. vadovo ir įstaigos veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio. (V. Džervienė; 15 min.).

                      7. Dėl viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ įstatų tvirtinimo. (V. Džervienė; 10 min.).

                      8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo. (Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja Monika Česynienė; 10 min.).

                      9. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo parduotuvėje „Žibutė“, Naujoji g. 16. (M. Česynienė; 10 min.).

                      10. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio automobilio „VW Caravelle“ panaudos. (M. Česynienė; 10 min.).

                      11. Dėl turto perdavimo VšĮ Alytaus poliklinikai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (M. Česynienė; 10 min.).

                      12. Dėl pastatų Vilties g. 28A, Alytuje, perdavimo. (M. Česynienė; 10 min.).

                      13. Dėl  UAB „Akmė“ nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatos suteikimo (Žemėtvarkos skyriaus vedėja Lina Navašinskienė; 10 min.).

                      14. Dėl Stanislovo Jono Aleksandro Jacevičiaus atleidimo nuo žemės mokesčio. (L. Navašinskienė; 10 min.).

                      15. Dėl viešosios įstaigos Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centro atleidimo nuo 2011 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę. (L. Navašinskienė; 10 min.).

                      16. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumažinimo garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai Nr. 37. (L. Navašinskienė; 5 min.)

                      17. Dėl sutikimo sandoriais nustatyti žemės sklypuose servitutus. (L. Navašinskienė; 5 min.).

                      18. Dėl detaliųjų planų tvirtinimo. (Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Matažinskas; 5 min.).

                      19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2012 m. socialinių paslaugų plano. (Socialinės paramos skyriaus vedėja Danutė Tamaševičienė; 10 min.).

                      20. Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo. (Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Genė Platūkienė; 10 min.).

                      21. Dėl apmokėjimo už Alytaus miesto savivaldybės bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų išorės vertinimą tvarkos aprašo tvirtinimo (Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas; 10 min.).

                      22. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas. (V. Valūnas; 10 min.).

                      23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės penkių procentų mokinio krepšeliui skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo. (V. Valūnas; 10 min.).

                      24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-218 „Dėl švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų nustatymo“ pakeitimo. (V. Valūnas; 10 min.).

                      25. Dėl Alytaus muzikos mokyklos teikiamų naujų paslaugų mokesčių nustatymo. (V. Valūnas; 10 min.).

                      26. Dėl lėšų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumas išlyginti švietimo įstaigose, šių įstaigų paslaugų prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovės įgyvendinimo priemonei (projektui) skirtų mokinio krepšelio lėšų naudojimo aprašo tvirtinimo. (V. Valūnas; 10 min.).

                      27. Dėl drausminės nuobaudos – papeikimo skyrimo Alytaus dailės mokyklos direktoriui Redui Diržiui. (V. Valūnas; 5 min.).

                      28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-04-21 sprendimo Nr. T-97 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ 1 punkto pakeitimo. (Tarybos sekretorius Tomas Būdelis; 5 min).

                      29. Informacija apie UAB „Alytaus šilumos tinklai“. (Administracijos direktorė Ona Balevičiūtė; 10 min.)

 

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

Komentarai
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.