Įvykių kalendorius

« Atgal

AMST KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Pradžia:
2019-09-17
Kartoti iki:
Nenustatyta
Trukmė:
13:30 – 17:15 (Priklauso nuo laiko juostos)
Tipas:
Posėdis

AMST KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

2019-09-17 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.30 val. (322 kab.)

 

13.30 val.

1. TŽ-307 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU (L. Radzevičiūtė; 10 min.)

 

13.40 val.

2. TŽ-309 DĖL ALYTAUS PRAMONĖS PARKO OPERATORIAUS ATRINKIMO (G. Daukšys; 10 min.)

 

13.50 val.

3. TŽ-308 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-29 SPRENDIMO NR. T-188 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

 

13.55 val.

4. TŽ-314 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

 

14.00 val.

5. TŽ-315 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-07 SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 10 min.)

 

14.10 val.

6. TŽ-312 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO (R. Mockevičienė; 5 min.)

 

14.15 val.

7. TŽ-310 DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (G. Lazarevičė; 10 min.)

 

14.25 val.

8. TŽ-313 DĖL KONKURSO ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO (V. Valūnas; 5 min.)

 

14.30 val.

9. TŽ-318 DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (V. Valūnas; 5 min.)

 

14.35 val.

10. TŽ-326 DĖL PRITARIMO VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (V. Valūnas; 10 min.)

 

14.45 val.

11. TŽ-327 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (V. Valūnas; 10 min.)

 

14.55 val.

12. TŽ-330 DĖL PRITARIMO TARPTAUTINIO BAKALAUREATO PROGRAMŲ DIEGIMUI ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOJE (V. Valūnas, L. Šernienė; 10 min.)

 

15.05 val.

13. TŽ-333 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-396 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.)

 

15.15 val.

14. TŽ-334 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 2019–2020 M. M. PROGRAMAS, GRUPIŲ JOSE SKAIČIŲ IR MODELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (V. Valūnas; 10 min.)

 

15.25 val.

15. TŽ-332 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 15 min.)

 

15.40 val.

16. TŽ-335 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 15 min)

 

15.55 val.

17. TŽ-325 DĖL ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS KULTŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (K. Aleksandravičiūtė; 10 min.)

 

16.10 val.

18. TŽ-324 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (I. Rutkauskienė; 5 min.)

 

16.15 val.

19. TŽ-319 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-20 SPRENDIMO NR. T-293 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (M. Vaikšnoras; 5 min.)

 

16.20 val.

20. TŽ-329 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO (V. Bartusevičienė; 5 min.)

 

16.25 val.

21. TŽ-287 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ INVESTICIJŲ SUTARTIES NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ (A. Juonienė; 5 min.)

 

16.30 val.

22. TŽ-328 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TURTO PERĖMIMO (A. Juonienė; 5 min)

 

16.35 val.

23. TŽ-336 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TURTINIU ĮNAŠU (A. Juonienė; 5 min.)

 

16.40 val.

24. TŽ-311 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

 

16.50 val.

25. TŽ-320 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

 

17.00 val.

26. TŽ-321 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

 

17.10 val.

27. TŽ-316 DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

 

 

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.

AMST KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Komentarai
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.