Įvykiai ir darbotvarkės

« Atgal

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Pradžia:
2019-10-21
Kartoti iki:
Nenustatyta
Trukmė:
13:00 – 16:00 (Priklauso nuo laiko juostos)
Tipas:
Posėdis

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

2019-10-21 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.00 val. (322 kab.)

 

 

13.00 val.

1. TŽ-350 DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ (D. Jezukevičienė, L. Trainavičienė; 10 min.).

 

13.10 val.

2.  TŽ-353  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO SUDARYMO“ PAKEITIMO ( D. Kavolynienė, 5 min.).

 

13.15 val.

3. Protokolinis klausimas. Dėl žemės sklypų nuomos Alytaus pramonės parke (N. Rinkevičiūtė; 10 min.) 

 

13.25 val.

4. TŽ-363 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SPORTO INFRASTRUKTŪROS PATALPŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (G. Daukšys; 10 min.)

 

13.35 val.

5. TŽ-309 DĖL ALYTAUS PRAMONĖS PARKO OPERATORIAUS ATRINKIMO (G. Daukšys; 15 min.).

 

13.50 val.

6. TŽ-371 DĖL ASOCIACIJOS ALYTAUS AEROKLUBO SKUNDO DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 2019-09-24 SPRENDIMO NR. KPPN-88 (A. Jučas; 10 min.)

 

14.00 val.

7. TŽ-355 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė, 5 min.)

 

14.05 val.

8. TŽ-360 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)

 

14.15 val.

9. TŽ-361 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

 

14.20 val.

10. TŽ-372 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)

 

14.30 val.

11. TŽ-366 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUI (A. Juonienė; 5 min.)

 

14.35 val.

12. TŽ-373 DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 10 min.)

 

14.45 val.

13. TŽ-374 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS (A. Juonienė; 5 min.)

 

14.50 val.

14. TŽ-375 DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „DVARO ŽUVYS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (A. Juonienė; 10 min.)

 

15.00 val.

15. TŽ-365 DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (A. Juonienė; 5 min.)

 

15.05 val.

16.  TŽ-370 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO (A. Juonienė; 5 min.)

 

15.10 val.

17. TŽ-359 DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO (VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ viešojo transporto administravimo padalinio vadovė D. Klimenkienė; 10 min.)

 

15.20 val.

18. TŽ-357 DĖL ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO (R. Žebuolis; 10 min.)

 

15.30 val.

19. TŽ-358 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Samuolytė-Kisielienė; 10 min.)

 

15.40 val.

20. TŽ-367 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (V. Valūnas; 10 min.)

 

15.50 val.

21. TŽ-362 DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (J. Muzikevičius; 10 min.)

 

16.00 val.

22. TŽ-356 DĖL 2018-05-08 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIES NR. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR DOMANTONIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO (M. Matažinskas; 10 min.)

 

16.10 val.

23.  TŽ-369 DĖL KOLUMBARIUMO NIŠOS KAINOS PATVIRTINIMO (A. Tarasevičius; 5 min.)

 

24. TŽ-368 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-01 SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO IR KAPAVIETĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO KAPINĖSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Tarasevičius; 5 min.)

 

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Komentarai
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.