Antikorupcijos komisija

Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisija

Alytaus miesto savivaldybėje Rotušės a. 4, kab. 322 kab.

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS

 

Laura Radzevičiūtė, komisijos pirmininkė

Valdemaras Chomičius, narys

Edmundas Čečėta, narys

Vytautas Jastremskas, narys

Andrius Jučas, narys

Edita Jurčienė, narė,

Vilma Krušnienė, narė

Aldona Marcinkevičienė, narė

Ramūnas Masiulionis, narys

Valius Micevičius, narys

Mantas Navickas, narys

Tomas Nikulinas, narys

Henrikas Šivokas, narys

Skaistė Ulčickaitė, narė

 


 

Antikorupcijos komisijos veiklos sritys:

1. Tarybai priėmus sprendimą ar merui pasiūlius, dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

2. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

3. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

4. savivaldybės interneto portale skelbia informaciją apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus. Už šios informacijos pateikimą atsakingas komisijos atsakingasis sekretorius;

5. atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama korupcijos prevencijos valstybės politika.

 


 


Pranešimai visuomenei