Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO

2020-01-20 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.00 val. (324 kab.)

 

 

13.00 val.

1. Protokolinis klausimas. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto programų    aptarimo (sporto klubų atstovai, savivaldybės administracijos atstovai, 1 val.).

 

14.00 val.

2. Protokolinis klausimas. Dėl lėšų VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro ūkio išlaikymui ir sporto bazių naudojimo efektyvumo (T. Stupuris; 15 min.).

 

14.15 val.

3.  TŽ-15 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (V. Mačernienė; 10 min.).

 

14.25 val.

4. TŽ-25 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (V. Mačernienė; 10 min.).

 

14.35 val.

5. TŽ-13 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ PASTATŲ NUSIDĖVĖJIMUI ATKURTI NORMATYVŲ IR RINKOS PATAISOS KOEFICIENTŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIAMS APMOKĖTI NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.40 val.

6. TŽ-17 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-28 SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.45 val.

7. TŽ-19 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 10 min.).

 

14.55 val.

8. TŽ-26 DĖL PRITARIMO 2015-02-02 SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. N-02/2015 IR 2015-04-07 SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. N-03/2015 ATNAUJINIMUI (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.00 val.

9. TŽ-27 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.05 val.

10. TŽ-30 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.10 val.

11. TŽ-16 DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, ALYTUJE, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO (V. Bartusevičienė; 5 min.).

 

15.15 val.

12. TŽ-18 DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS (V. Bartusevičienė; 5 min.).

 

15.20 val.

13. TŽ-22 DĖL 2018-05-24 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIES NR. 2SUN-45-(14.2.56.) / SRN-35-(32.26.) NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR PANAUDOS TEISIŲ IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO (V. Bartusevičienė; 5 min.).

 

15.25 val.

14. TŽ-24 DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1996-07-04 SPRENDIMO NR. 621 „DĖL GATVIŲ IR PARKO PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO (V. Bartusevičienė; 5 min.).

 

15.30 val.

15. TŽ-33 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (G. Andriuškevičius; 5 min.).

 

15.35 val.

16. TŽ-23 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-10-08 SPRENDIMO NR. T-207 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Ramanauskienė; 5 min.).

 

15.40 val.

17. TŽ-21 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Andrušaitis; 10 min.).

 

18. TŽ-411 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO Nr. T-145 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Andrušaitis).

 

15.50 val.

19. TŽ-29 DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO SRIČIŲ NUSTATYMO (A. Andrušaitis; 10 min.).

 

16.00 val.

20. TŽ-28 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-11-28 SPRENDIMO NR. T-375 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 5 min.).

 

16.05 val.

21. TŽ-32 DĖL ALYTAUS DAILĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO (V. Valūnas; 5 min.).

 

16.10 val.

22. TŽ-34 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ DYDŽIO VIENAM NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOJE DALYVAUJANČIAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 (V. Valūnas; 5 min.).

 

16.15 val.

23. TŽ-14 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (I. Rutkauskienė; 10 min.).

 

16.25 val.

24. TŽ-31 DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI PRIE 2018 M. SPALIO 4 D. MEMORANDUMO DĖL BENDRADARBIAVIMO SIEKIANT DIDINTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMĄ
(V. Liaukuvienė; 10 min.).

 

 

 

 

 


../common/calendar Pradžia: 2020-01-20