Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

2020-01-14 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.00 val. (324 kab.)

 

 

13.00 val.

1. TŽ-11 DĖL TEISĖS ATLIKTI CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS FUNKCIJAS SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
(R. Juonys; 10 min.).

 

13.10 val.

2. TŽ-3 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB "ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI" NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ (S. Leonavičius; 5 min.).

 

13.15 val.

3.  TŽ-4 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB "DZŪKIJOS VANDENYS" NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ (S. Leonavičius; 5 min.).

 

13.20 val.

4. TŽ-12 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (D. Kavolynienė; 15 min.).

 

13.35 val.

5. TŽ-2 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (I. Pilvelytė; 15 min.).

 

13.50 val.

6. TŽ-5 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJŲ (L. Radzevičiūtė; 10 min.).

 

14.00 val.

7. TŽ-6 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-189 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.).

 

14.05 val.

8. TŽ-7 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-186 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 10 min.).

 

14.15 val.

9. TŽ-8 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-135 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 10 min.).

 

14.25 val.

10. TŽ-9 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-134 „DĖL JURGITOS ŠUKEVIČIENĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJA“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.).

 

14.30 val.

11. TŽ-10 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-23 SPRENDIMO NR. T-139 „DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.).

 

14.35 val.

12. TŽ-456 DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „GILMERA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (A. Juonienė; 10 min.).

 

14.45 val.

13. TŽ-1 DĖL AB "KAUNO GRŪDAI" ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (A. Juonienė; 10 min.).

 

14.55 val.

14. TŽ-449 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (V. Valūnas; 15 min.).

 

15.10 val.

15. TŽ-455 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS (S. Stumbras; 10 min.).

 

15.20 val.

16. Protokolinis klausimas. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto projekto svarstymo (N. Rinkevičiūtė, programų koordinatoriai):

16.1. Kultūros programa (24) (V. Liaukuvienė; 1 val.);

 

16.20 val.

16.2. Kūno kultūros ir sporto programa (25)
(A. Andrušaitis, 30 min.).

 

 


../common/calendar Pradžia: 2020-01-14