Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2019 m. spalio 24 d.  Nr.  M-55

Alytus

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 59, 103 punktais,

s u š a u k i u  2019 m. spalio 31 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

1. DĖL ASOCIACIJOS ALYTAUS AEROKLUBO SKUNDO DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 2019-09-24 SPRENDIMO NR. KPPN-88 (Andrius Jučas, Peticijų komisijos pirmininkas; 10 min.)

2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SPORTO INFRASTRUKTŪROS PATALPŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Gediminas Daukšys, savivaldybės tarybos narys; 10 min.).

3. DĖL ALYTAUS PRAMONĖS PARKO OPERATORIAUS ATRINKIMO (G. Daukšys; 10 min.)

4. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)

5. DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ (D. Jezukevičienė; 5 min.)

6. DĖL ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO (Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius; 5 min.).

7. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ PARDUODAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Jolanta Sovienė, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ direktorė; 5 min.)

8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS PARKAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (J. Sovienė; 5 min.)

9. DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO (VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ viešojo transporto administravimo padalinio vadovė Diana Klimenkienė; 5 min.).

10. DĖL ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ALYTAUS MIESTO KAPINĖSE, JŲ TVARKYMO IR LANKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas; 5 min.)

11. DĖL KOLUMBARIUMO NIŠOS KAINOS PATVIRTINIMO (A. Tarasevičius; 5 min.)

12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Tarasevičius; 5 min.)

13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-01 SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO IR KAPAVIETĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO KAPINĖSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Tarasevičius; 5 min.)

14. DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Jonas Muzikevičius, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas; 5 min.).

15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Neringa Rinkevičiūtė, administracijos direktoriaus pavaduotoja; 10 min.)

16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-25 SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO IR ATRANKOS KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (N. Rinkevičiūtė; 5 min.)

17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Asta Guzienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėja; 10 min.)

18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, SENIŪNAIČIO VEIKLOS IŠLAIDŲ DYDŽIO NUSTATYMO  (A. Guzienė; 10 min.).

19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO, SENIŪNAIČIO VEIKLOS IŠLAIDŲ DYDŽIO NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Guzienė; 5 min.)

20. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS (Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas; 5 min.)

21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018-09-17 SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO (M. Matažinskas; 5 min.)

22. DĖL 2018-05-08 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIES NR. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR DOMANTONIŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO (M. Matažinskas; 5 min.).

23. DĖL ŽEMĖS SKLYPO LANKŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO (M. Matažinskas; 5 min.)

24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 5 min.)

25. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „DVARO ŽUVYS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (A. Juonienė; 5 min.)

26. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (A. Juonienė; 5 min.).

27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė, 5 min.).

28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min. )

30. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (A. Juonienė; 5 min.)

31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-264 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

33. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.).

34. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUI (A. Juonienė; 5 min.).

35. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 5 min.)

36. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS (A. Juonienė; 5 min.)

37. DĖL PRITARIMO SUSITARIMO MEMORANDUMUI IR MERO ĮGALIOJIMO JĮ PASIRAŠYTI (R. Mockevičienė; 5 min.)

38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)

39. DĖL PRITARIMO ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS „ERASMUS+“ PROGRAMOS PROJEKTŲ „EUROPOS STARTUOLIAI“, „GRASS“, „APIE VANDENĮ“ ĮGYVENDINIMUI  (V. Valūnas; 5 min.).

40. DĖL ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (V. Valūnas; 5 min.)

41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Dalia Kavolynienė, vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė); 5 min.)

42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Roberta Samuolytė-Kisielienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas; 5 min.).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

Papildomi posėdžio darbotvarkės klausimai:

 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO

 

1. DĖL ATSISAKYMO TENKINTI Č. GALAKVOŠČIAUS SKUNDĄ DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 2019-09-24 SPRENDIMO NR. KPPN-88 (Andrius Jučas, Peticijų komisijos pirmininkas; 10 min.).

2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Neringa Rinkevičiūtė, administracijos direktoriaus pavaduotoja; 10 min.).

3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO (Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas; 5 min.)

4. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 33, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO (M. Matažinskas; 5 min.)

5. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 31, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO (M. Matažinskas; 5 min.)

6. DĖL ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 5 min.)

7. DĖL ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO (V. Valūnas; 5 min.).


 


../common/calendar Pradžia: 2019-10-31