Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

AMS TARYBOS POSĖDIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 4-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

2019 m. rugpjūčio 22 d.  Nr.  M-37

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 59, 103 punktais,

s u š a u k i u  2019 m. rugpjūčio 29 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Gintautas Andriuškevičius, Kontrolės komiteto pirmininkas; 10 min.)

2. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)

3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

5. DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBĄ (D. Jezukevičienė; 5 min.)

6. DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TEIKIAMOS MOKAMOS DANTŲ BALINIMO PASLAUGOS KAINOS TVIRTINIMO (Marius Jasaitis, VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius; 5 min.)

7. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „PRIEINAMOS SVEIKATOS PASLAUGOS – GYVENIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS PASIENIO REGIONE“ (M. Jasaitis; 5 min.)

8. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „VISUOMENINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ALYTUJE IR BIALA PISKOJE“ (Gintautas Draugelis, BĮ Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius; 5 min.)

9. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „ATRASK ŠIAURĖS LENKIJĄ IR PIETŲ LIETUVĄ“ (Lena Valentaitė-Gudzinevičienė, VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro direktorė; 5 min.)

10. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „SUPRATINGA PASIENIO BENDRUOMENĖ“ (Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė; 5 min.)

11. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS (Neringa Rinkevičiūtė, administracijos direktoriaus pavaduotoja; 5 min.)

12. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRADARBIAVIMAS – TERAPIJOS SĖKMĖ“ (N. Rinkevičiūtė; 5 min.)

13. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BŪK AKTYVUS – BŪSI SVEIKAS. II ETAPAS“ (N. Rinkevičiūtė; 5 min.)

14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-22 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.)

16. DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS (M. Vaikšnoras; 5 min.)

17. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS (Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)

18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)

19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUICE & WATER GROUP“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO (Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas; 5 min.)

20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-06-16 SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PAKEITIMO (M. Matažinskas; 5 min.)

21. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO (M. Matažinskas; 5min.)

22. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (A. Juonienė; 5 min.)

23. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 5 min.)

24. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 5 min.)

25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 10 min.)

29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-85 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

30. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (A. Juonienė; 5 min.)

31. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.)

32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.)

33. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 10 min.)

34. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 5 min.)

35. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO (A. Juonienė; 5 min.)

36. DĖL PRITARIMO KAPITALINIAM REMONTUI, JAUNIMO G. 3, ALYTUJE (A. Juonienė; 5 min.)

37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ KOREGAVIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)

38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.)

39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-29 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 5 min.)

40. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRA JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVA, SIEKIANT PATENKINTI TARPVALSTYBINIUS DARBO RINKOS POREIKIUS“ (V. Valūnas; 5 min.)

41. DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS IR SCENOS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO (V. Valūnas; 5 min.)

42. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (V. Valūnas; 5 min.)

43. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (V. Valūnas; 5 min.)

44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 5 min.)

45. DĖL PAMINKLO DAINAVOS APYGARDOS PARTIZANAMS ALYTUJE (V. Valūnas; 10 min.)

46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-394 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)

47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO KANDIDATU Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ (Irma Maskeliūnienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė; 5 min.)

48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (I. Maskeliūnienė; 5 min.)

49. DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.)

50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (A. Voverienė; 10 min.)

51. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Voverienė; 5 min. )

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                      Nerijus Cesiulis

Papildomi posėdžio darbotvarkės klausimai:

1. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)

3. DĖL KANDIDATO „AUKSINĖS KRIVŪLĖS“ RITERIS 2019 METŲ APDOVANOJIMUI TEIKIMO  (D. Jezukevičienė; 5 min.)

 

 

 

 


../common/calendar Pradžia: 2019-08-29