Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST IVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

2019-08-19 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.00 val. (322 kab.)

 

13.00 val.

1. TŽ-296 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „PRIEINAMOS SVEIKATOS PASLAUGOS – GYVENIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS PASIENIO REGIONE“ (M. Jasaitis; 10 min.).

 

13.10 val.

2. TŽ-298 DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TEIKIAMOS MOKAMOS DANTŲ BALINIMO PASLAUGOS KAINOS TVIRTINIMO (M. Jasaitis; 10 min.).

 

13.20 val.

3. PAKARTOTINAI. TŽ-278 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 5 min.).

 

13.25 val.

4. TŽ-269 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-22 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (M. Vaikšnoras; 10 min.).

 

13.35 val.

5. TŽ-271 DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS (M. Vaikšnoras; 10 min.).

 

13.45 val.

6. TŽ-295 DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO (M. Matažinskas; 10 min.).

 

13.55 val.

7. TŽ-286 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-06-16 SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PAKEITIMO (M. Matažinskas; 10 min.).

 

14.05 val.

8. TŽ-290 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUICE AND WATER GROUP“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO (M. Matažinskas; 10 min.).

 

14.15 val.

9. TŽ-288 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.20 val.

10. TŽ-289 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.25 val.

11. TŽ-292 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.30 val.

12. TŽ-300 DĖL PRITARIMO KAPITALINIAM REMONTUI, JAUNIMO G. 3, ALYTUJE (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.35 val.

13. TŽ-285 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-394 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (V. Liaukuvienė; 15 min.).

 

14.50 val.

14. TŽ-293 DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS IR SCENOS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO (V. Valūnas; 10 min.).

 

15.00 val.

15. TŽ-294 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ KOREGAVIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS (V. Valūnas; 15 min.).

 

15.15 val.

16. TŽ-284 DĖL PAMINKLO DAINAVOS APYGARDOS PARTIZANAMS ALYTUJE (V. Valūnas; 10 min.).

 

15.25 val.

17. PAKARTOTINAI. TŽ-267 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 5 min.).

 

15.30 val.

18. TŽ-297 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Kuckailienė, L. Kairienė; 15 min.).

 

15.45 val.

19. TŽ-283 DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBĄ (I. Maskeliūnienė; 5 min.).

 

15.50 val.

20. TŽ-291 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (I. Maskeliūnienė; 5 min.).

 

15.55 val.

21. TŽ-281 DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO (A. Voverienė; 10 min.).

 

16.05 val.

22. TŽ-282 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (A. Voverienė; 10 min.).

                       

16.15 val.                      

23. TŽ-299 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS (I. Pankienė; 10 min.).

 

16.25 val.    

24. TŽ-301 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „ATRASK ŠIAURĖS LENKIJĄ IR PIETŲ LIETUVĄ“ (L. Valentaitė-Gudzinevičienė)

 

 


../common/calendar Pradžia: 2019-08-19