Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO

2019-08-19 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

10.00 val. (324 kab.)

 

 

10.00 val.

1. Protokolinis klausimas. Dėl Domantonių g. gyventojo M. B. prašymo leisti nusipirkti laisvą valstybinę žemę, besiribojančią su jam nuosavybės teise priklausančiu sklypu (R. Juonys; 10 min.).

 

10.10 val.

2. TŽ-299 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR PAVEDIMO ATLIKTI  PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
(I. Pankienė; 5 min.).

 

10.15 val.

3. TŽ-283 DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBĄ (I. Maskeliūnienė; 5 min.).

 

10.20 val.

4. TŽ-291 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (I. Maskeliūnienė; 5 min.)

 

10.25 val.

5. TŽ-269 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-22 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
(M. Vaikšnoras; 5 min.).

 

10.30 val.

6. TŽ-271 DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS (M. Vaikšnoras; 5 min.).

 

10.35 val.

7. TŽ-284 DĖL PAMINKLO DAINAVOS APYGARDOS PARTIZANAMS ALYTUJE  
(V. Valūnas; 5 min.).

 

10.40 val.

8. TŽ-293 DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS IR SCENOS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO (V. Valūnas; 5 min.).

 

10.45 val.

9. TŽ-294 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ KOREGAVIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS (V. Valūnas; 5 min.).

 

10.50 val.

10. TŽ-297 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
(R. Kuckailienė, L. Kairienė; 5 min.).

 

10.55 val.

11. TŽ-285 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-394 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (V. Liaukuvienė; 5 min.).

 

11.00 val.

12. TŽ-286 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-06-16 SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PAKEITIMO (M. Matažinskas; 5min.).

 

11.05 val.

13. TŽ-290 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUICE AND WATER GROUP“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO (M. Matažinskas; 5min.).

 

11.10 val.

14.  TŽ-295 DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO (M. Matažinskas; 5 min.).

 

11.15 val.

15. TŽ-288 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

11.20 val.

16. TŽ-289 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

11.25 val.

17. TŽ-300 DĖL PRITARIMO KAPITALINIAM REMONTUI, JAUNIMO G. 3, ALYTUJE
(A. Juonienė; 5 min.).

 

11.30 val.

18. TŽ-292 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.).

 

11.35 val.

19. TŽ-281 DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO (A. Voverienė; 5 min.).

 

11.40 val.

20. TŽ-282 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (A. Voverienė; 5 min.).

 

11.45 val.

21. TŽ-296 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „PRIEINAMOS SVEIKATOS PASLAUGOS – GYVENIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS PASIENIO REGIONE“
(M. Jasaitis; 5 min.).

 

11.50 val.

22. TŽ-298 DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TEIKIAMOS MOKAMOS DANTŲ BALINIMO PASLAUGOS KAINOS TVIRTINIMO (M. Jasaitis; 5 min.).

 

11.55 val.

23. Protokolinis klausimas. Dėl UAB „Verslo aplinka visiems“ direktorės L. M. prašymo nustatyti atraminės sienelės, esančios valstybinės žemės sklype, servitutą. (E. Griškelis, L. Monkeliūnienė; 10 min).

 

 


../common/calendar Pradžia: 2019-08-19