Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST IVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

2019-08-12 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.00 val. (322 kab.)

 

 

13.00 val.

1. TŽ-275 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „VISUOMENINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ALYTUJE IR BIALA PISKOJE“ (G. Draugelis; 15 min.).

 

13.15 val.

2. TŽ-270 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „SUPRATINGA PASIENIO BENDRUOMENĖ“ (L. Trainavičienė; 15 min.).

 

13.30 val.

3. TŽ-257 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.35 val.

4. TŽ-268 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO   (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.40 val.

5. TŽ-266 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS  NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO  (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.45 val.

6. TŽ-277 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.50 val.

7. TŽ-274 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRA JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVA, SIEKIANT PATENKINTI TARPVALSTYBINIUS DARBO RINKOS POREIKIUS“ (V. Valūnas; 10 min.).

 

14.00 val.

8. TŽ-267 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.).

 

14.10 val.

9. TŽ-273 DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (V. Valūnas; 10 min.).

 

14.20 val.

10. TŽ-276 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (G. Andriuškevičius; 10 min.).

 

14.30 val.

11. TŽ-278 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (I. Dimšienė; 15 min.).

 

14.45 val.

12. TŽ-272 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS (I. Dimšienė; 10 min.).

 

14.55 val.

13.  TŽ-279 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (P. Raškauskienė; 10 min.).

 

15.05 val.

14. TŽ-280 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO KANDIDATU Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ  (I. Maskeliūnienė; 10 min.).

 

15.15 val.

15. TŽ-281 DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO  (A. Voverienė; 10 min.).

 

15.25 val.

16. TŽ-282 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (A. Voverienė; 10 min.).

 


../common/calendar Pradžia: 2019-08-12