Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

2019-08-13 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

14.00 val. (324 kab.)

 

 

14.00 val.

1. Protokolinis klausimas. Dėl atstovų delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisiją (R. Mockevičienė; 10 min.).

 

14.10 val.

2. TŽ-270 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „SUPRATINGA PASIENIO BENDRUOMENĖ“ (L. Trainavičienė; 10 min.).

 

14.20 val.

3. TŽ-274 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRA JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVA, SIEKIANT PATENKINTI TARPVALSTYBINIUS DARBO RINKOS POREIKIUS“ (V. Skroblas, V. Valūnas; 10 min.).

 

14.30 val.

4. TŽ-275 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „VISUOMENINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ALYTUJE IR BIALA PISKOJE“ (G. Draugelis; 10 min.).

 

14.40 val.

5. TŽ-276 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (G. Andriuškevičius; 10 min.).

 

14.50 val.

6. TŽ-267 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.).

 

15.00 val.

7. TŽ-273 DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (V. Valūnas; 5 min.).

 

15.05 val.

8. TŽ-268 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.).

 

15.15 val.

9. TŽ-266 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS  NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO  (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.20 val.

10. TŽ-277 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.25 val.

11. TŽ-278 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

15.35 val.

12. TŽ-272 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

15.45 val.

13.  TŽ-279 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (P. Raškauskienė; 10 min.).

 

15.55 val.

14. TŽ-280 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO KANDIDATU Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ (I. Maskeliūnienė; 5 min.).

 

16.00 val.

15. TŽ-281 DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO (A. Voverienė; 5 min.).

 

16.05 val.

16. TŽ-282 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (A. Voverienė; 10 min.).

 

16.15 val. 

17. Protokolinis klausimas. Dėl žemės dalies dovanojimo miesto savivaldybei nuosavybės teise (S. Stumbras; 10 min.).

                      

                        

 


../common/calendar Pradžia: 2019-08-13