Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

2019-08-05 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

14.00 val. (322 kab.)

 

14.00 val.

1. Protokolinis klausimas. Dėl nario delegavimo į Verslumo skatinimo projektų atrankos komisiją (A. Juonienė, 5 min.).

 

14.05 val.

2. TŽ-261 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRADARBIAVIMAS – TERAPIJOS SĖKMĖ“ (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

14.15 val.

3. TŽ-263 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BŪK AKTYVUS – BŪSI SVEIKAS. II ETAPAS“ (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

14.25 val.

4. Protokolinis klausimas. Dėl žemės dalies (kelio ruožo inv. Nr. 4400-2939-7226) dovanojimo miesto savivaldybei nuosavybės teise (S. Stumbras;  10 min.).

 

14.35 val.

5. TŽ-249 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI (D. Jezukevičienė;  5 min.).

 

14.40 val.

6.  TŽ-258 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO  (D. Jezukevičienė; 10 min.).

 

14.50 val.

7. TŽ-264 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO                             (D. Jezukevičienė; 5 min.).

 

14.55 val.

8. TŽ-262 DĖL PRITARIMO ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOJE PROJEKTUI (L. Šernienė; 10 min.).

 

15.05 val.

9. TŽ-253 DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (V. Valūnas; 10 min.).

 

15.15 val.

10. TŽ-255 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-29 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.).

 

15.25 val.

11. TŽ-256 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Voverienė; 5 min.).

 

15.30 val.

12. TŽ-248 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-85 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.).

 

15.40 val.

13. TŽ-250 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 10 min.).

 

15.50 val.

14. TŽ-251 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 10 min.).

 

16.00 val.

15. TŽ-252 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (A. Juonienė; 10 min.).

 

16.10 val.

16. TŽ-254 DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (A. Juonienė; 10 min.).

 

16.20 val.

17. TŽ-257 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 10 min.).

 

16.30 val.

18. TŽ-259 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (A. Juonienė; 10 min.).

 

16.40 val.

19. TŽ-260 DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN  (A. Juonienė; 10 min.).

 

16.50 val.

20. TŽ-265 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.).

 

 

 


../common/calendar Pradžia: 2019-08-05