Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

2019-06-18 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

14.00 val. (324 kab.)

 

14.00 val.

1. TŽ-229 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO (A. Voverienė; 10 min.).

 

14.10 val.

2. TŽ-238 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-237 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Voverienė, 10 min.).

 

14.20 val.

3. TŽ-230 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO (D. Kavolynienė; 5 min.).

 

14.25 val.

4. TŽ-225 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS (A. Jakunskienė; 10 min.).

 

14.35 val.

5. TŽ-231 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.).

 

14.45 val.

6. TŽ-226 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-25 SPRENDIMO NR. T-138 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-199 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIO GALIOS (V. Valūnas, 5 min.).

 

14.50 val.

7. TŽ-227 DĖL ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS (V. Valūnas; 5 min.).

 

14.55 val.

8. TŽ-228 DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ DIREKTORIAUS (V. Valūnas; 5 min.).

 

15.00 val.

9. TŽ-236 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.05 val.

10. TŽ-224 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.10 val.

11. TŽ-233 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.15 val.

12. TŽ-234 DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „SAUKESTA“ 2016-07-07 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-57-(57.5) PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.20 val.

13. TŽ-235 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.25 val.

14. TŽ-216 DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2020 M. FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO (A. Juonienė; 10 min.).

 

15.35 val.

15. TŽ-214 DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBĄ (I. Maskeliūnienė; 5 min.).

 

15.40 val.

16. TŽ-219 DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO NUOMAI (V. Stanionienė; 5 min.).

 

15.45 val.

17. TŽ-223 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TARYBĄ (D. Jezukevičienė; 5 min.).

 

15.50 val.

18. TŽ-222 DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (G. Lazarevičė; 10 min.).

 

16.00 val.

19. TŽ-217 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

16.10 val.

20. TŽ-218 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

16.20 val.

21. TŽ-237 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Guzienė; 10 min.).

 

16.30 val.

22. TŽ-220 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS (I. Pankienė; 10 min.).

 

16.40 val.

23. TŽ-221 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-311 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (I. Pankienė; 10 min.).

 

16.50 val.

24. TŽ-215 DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS (V. Bartusevičienė; 5 min.).

 

16.55 val.

25. TŽ-239 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO (V. Valūnas, 10 min.).

 


 


../common/calendar Pradžia: 2019-06-18