Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

                                                              2019-06-11 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

                                                                            13.30 val. (322 kab.)

 

13.30 val.

1. TŽ-198 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI 2019 M. DYDŽIO VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 15 min.).

 

13.45 val.

2. TŽ-203 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO METODIKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (V. Valūnas; 15 min.).

 

14.00 val.

3.  TŽ-204 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR.T- 176 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Valūnas; 5 min.).

 

14.05 val.

4. TŽ-213 DĖL ALYTAUS MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ RENGIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

14.15 val.

5. TŽ-189 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKAI (A. Juonienė; 10 min.).

 

14.25 val.

6. TŽ-209 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-203 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERSLUMO PARAIŠKŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.30 val.

7. TŽ-210 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.).

 

14.40 val.

8. TŽ-211 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-106 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS PRAMONINIŲ PATALPŲ NUOMOS SUBSIDIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.45 val.

9. TŽ-212 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-08-30 SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL 2019 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.).

 

14.55 val.

10. TŽ-205 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Voverienė; 10 min.).

 

15.05 val.

11. TŽ-206 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Voverienė; 10 min.).

 

15.15 val.

12. TŽ-207 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Voverienė; 10 min.).

 

15.25 val.

13. TŽ-208 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS (A. Voverienė; 10 min.).

 

15.35 val.

14. TŽ-199 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-09-27 SPRENDIMO NR. T-271 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS“ PAKEITIMO (V. Bartusevičienė; 5 min.).

 

15.40 val.

15. TŽ-200 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO (V. Bartusevičienė; 5 min.).

 

15.45 val.

16. TŽ-201 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-29 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS“ PAKEITIMO (V. Bartusevičienė; 5 min.).

 

15.50 val.

17. TŽ-202 DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS (V. Bartusevičienė; 5 min.).

 

15.55 val.

18. TŽ-184 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO (D. Jezukevičienė; 20 min.).

 

16.15 val.

19. Protokolinis klausimas. Dėl Alytaus miesto kultūros emerito vardo suteikimo nuostatų (V. Liaukuvienė; 15 min.).

 

16.30 val.

20. Protokolinis klausimas. Dėl komiteto narių delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų atrankos komisiją (V. Liaukuvienė; 10 min.).

 

 


../common/calendar Pradžia: 2019-06-11