Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

2019-04-30 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

      14.00 val. (324 kab.)

 

14.00 val.

1. Dėl informacijos pateikimo (D. Jezukevičienė; 10 min.).

 

14.10 val.

2. TŽ-159 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJOS DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ IR ĮGALIOJIMŲ JAI SUTEIKIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.).

 

14.15 val.

3. TŽ-148 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.20 val.

4. TŽ-150 DĖL SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.25 val.

5. TŽ-151 DĖL SUTIKIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ PERDUOTAME PASTATE DAUGŲ G. 7, ALYTUJE (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.30 val.

6. TŽ-153 DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE (A. Juonienė; 10 min.).

 

14.40 val.

7. TŽ-141 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2018 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI (J. Červiakovskis; 15 min.).

 

14.55 val.

8. TŽ-140 DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1996-07-04 SPRENDIMO NR. 621 „DĖL GATVIŲ IR PARKO PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO (V. Bartusevičienė; 10 min.).

 

15.05 val.

9. TŽ-91 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-150 „DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (M. Vaikšnoras; 10 min.).

 

15.15 val.

10. TŽ-149 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

15.25 val.

11. TŽ-156 DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

15.35 val.

12. TŽ-152 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-31 „DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

15.40 val.

13. TŽ-158 DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

15.45 val.

14. TŽ-154 DĖL PRITARIMO LIETUVOS SKAUTIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

15.50 val.

15. TŽ-155 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-96 „DĖL ALYTAUS DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PERTVARKYMO, PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR ALYTAUS DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 PAPUNKČIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

15.55 val.

16. TŽ-157 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO, „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ, PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS, DAINAVOS, ŠALTINIŲ, VIDZGIRIO, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ, DAILĖS IR MUZIKOS MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 IR 1.15 PAPUNKČIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

 

 


../common/calendar Pradžia: 2019-04-30