Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

2019-03-19 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

14.00 val.  324 kab.

 

 

14.00 val.

1. TŽ-103 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL PRITARIMO LIETUVOS UŽIMTUMO TARNYBOS, JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTO“ PAKEITIMO  (D. Kavolynienė, 5 min.).

 

14.05 val.

2. TŽ-100 DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO NUOMAI  (V. Stanionienė, 5 min.).

 

14.10 val.

3. TŽ-67 DĖL SUTIKIMO KEISTI INVESTUOTOJO ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO POBŪDĮ IR PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI  (A. Juonienė, 10 min.).

 

14.20 val.

4. TŽ-99 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU  (A. Juonienė, 5 min.).

 

14.25 val.

5. TŽ-101 DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ 2016-02-12 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-13-(57.5) PAKEITIMO  (A. Juonienė, 5 min.).

 

14.30 val.

6. TŽ-107 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė, 5 min.).

 

14.35 val.

7. TŽ-108 DĖL 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PAKEITIMO  (A. Juonienė, 10 min.).

 

14.45 val.

8. TŽ-109 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAMS  (A. Juonienė, 5 min.).

 

14.50 val.

9. TŽ-122 DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LUXE POOLS“ 2017-02-01 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-10-(57.5) PAKEITIMO (A. Juonienė, 10 min.).

 

15.00 val.

10. TŽ-114 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (D. Jezukevičienė, 5 min.).

 

15.05 val.

11. TŽ-112 DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI  (A. Juškauskas, 10 min.).

 

15.15 val.

12. TŽ-120 DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO (P. Raškauskienė, 5 min.).

 

15.20 val.

13. TŽ-121 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (P. Raškauskienė, 10 min.).

 

15.30 val.

14. TŽ-132 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO (P. Raškauskienė, 5 min.).

 

15.35 val.

15. TŽ-123 DĖL ALYTAUS MIESTO MOKYKLŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė, 5 min.).

 

15.40 val.

16. TŽ-125 DĖL PRITARIMO SKIRTI LĖŠŲ ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINEI MOKYKLAI TAUTINIAMS KOSTIUMAMS PIRKTI (R. Ališauskienė, 5min.).

 

15.45 val.

17. TŽ-126 DĖL ALYTAUS MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė, 5 min.).

 

15.50 val.

18. TŽ-119 DĖL ĮGALIOJIMO TVIRTINTI VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KVALIFIKACINIUS TESTUS (V. Liaukuvienė, 5 min.).

 

15.55 val.

19. TŽ-124 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-30 SPRENDIMO NR. T-178 „DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (V. Liaukuvienė,  5min.).

 

16.00 val.

20. TŽ-129 DĖL SUTIKIMO (V. Bartusevičienė, 5 min.).

 

16.05 val.

21. TŽ-133 DĖL PRITARIMO INVESTICIJOMS Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMĄ IR KETINIMŲ PROTOKOLO „DĖL TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMO PROJEKTE „ALYTAUS MIESTO CENTRALIZUOTŲ ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMAS“ PATVIRTINIMO (M. Nevardauskas, 5 min.).

 

16.10 val.

22. TŽ-131 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (T. Valatka, 5 min.).

 

16.15 val.

23. TŽ-91 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-150 „DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (M. Vaikšnoras, 5 min.).

 

ŽINIAI (Pripažinimas netekusiais galios):

 

TŽ-106 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-6 „DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ“ IR 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-381 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MĖNESINIŲ BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (P. Raškauskienė, 5 min.).

 

TŽ-102 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-10-15 SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS“ 2 IR 3 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAS GALIOS  (R. Ališauskienė, 5 min.).

 

TŽ-110 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-127 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ DARŽELIO-MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė, 5 min.).

 

TŽ-66 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Juonienė, 5 min.).

 

 

 


../common/calendar Pradžia: 2019-03-19