Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

2019-03-18 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.00 val. (201 kab.)

 

13.00 val.

1. TŽ-100 DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO NUOMAI  (V. Stanionienė; 10 min.).

 

13.10 val.

2. TŽ-99 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU  (A. Juonienė; 10 min.).

 

13.20 val.

3. TŽ-101 DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ 2016-02-12 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-13-(57.5) PAKEITIMO  (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.25 val.

4. TŽ-107 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 10 min.).

 

13.35 val.

5. TŽ-108 DĖL 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PAKEITIMO  (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.40 val.

6. TŽ-109 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAMS  (A. Juonienė; 10 min.).

 

13.50 val.

7. TŽ-122 DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LUXE POOLS“ 2017-02-01 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-10-(57.5) PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.55 val.

8. TŽ-67 DĖL SUTIKIMO KEISTI INVESTUOTOJO ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO POBŪDĮ IR PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI  (A. Juonienė; 10 min.).

 

14.05 val.

9. TŽ-120 DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO (P. Raškauskienė; 10 min.).

 

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

 

14.15 val.

10.  TŽ-121 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (P. Raškauskienė; 5 min.).

 

14.20 val.

11. TŽ-132 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO (P. Raškauskienė; 5 min.).

 

14.25 val.

12. TŽ-103 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL PRITARIMO LIETUVOS UŽIMTUMO TARNYBOS, JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTO“ PAKEITIMO  (D. Kavolynienė; 5 min.).

 

14.30 val.

13. TŽ-123 DĖL ALYTAUS MIESTO MOKYKLŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

14.40 val.

14. TŽ-126 DĖL ALYTAUS MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

14.50 val.

15. TŽ-125 DĖL PRITARIMO SKIRTI LĖŠŲ ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINEI MOKYKLAI TAUTINIAMS KOSTIUMAMS PIRKTI (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

15.00 val.

16. TŽ-124 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-30 SPRENDIMO NR. T-178 „DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (V. Liaukuvienė; 10 min.).

 

15.10 val.

17. TŽ-119 DĖL ĮGALIOJIMO TVIRTINTI VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KVALIFIKACINIUS TESTUS (V. Liaukuvienė; 10 min.).

 

15.20 val.

18. TŽ-114 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (D. Jezukevičienė; 10 min.).

 

15.30 val.

19. TŽ-112 DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI  (A. Juškauskas; 10 min.).

 

15.40 val.

20. TŽ-131 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO  (T. Valatka; 10 min.).

 

15.50 val.

21. TŽ-91 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-150 „DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (M. Vaikšnoras; 5 min.).

 

15.55 val.

22. TŽ-129 DĖL SUTIKIMO (V. Bartusevičienė; 5 min.).

 

16.00 val.

23. TŽ-133 DĖL PRITARIMO INVESTICIJOMS Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMĄ IR KETINIMŲ PROTOKOLO „DĖL TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMO PROJEKTE „ALYTAUS MIESTO CENTRALIZUOTŲ ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMAS“ PATVIRTINIMO  (M. Nevardauskas; 10 min.).

 

Žiniai:

 

TŽ-66 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Juonienė).

 

TŽ-106 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-6 „DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ“ IR 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-381 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MĖNESINIŲ BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (P. Raškauskienė; 5 min.).

 

TŽ-102 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-10-15 SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS“ 2 IR 3 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAS GALIOS  (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

TŽ-110 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-127 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ DARŽELIO-MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė).

 


../common/calendar Pradžia: 2019-03-18