Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO

2019-01-21 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.00 val.  324 kab.

 

 

13.00 val.

1. Protokolinis klausimas. Dėl gauto  Alytaus miesto gyventojos M. Ruseckienės rašto (10 min.).

 

13.10 val.

2. TŽ-12 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (V. Mačernienė; 10 min.).

 

13.20 val.

3. TŽ-25 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (V. Mačernienė; 10 min.).

 

13.30 val.

4. TŽ-13 DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO (V. Bartusevičienė; 10 min.).

 

4.1. TŽ-14 DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1997-12-04 SPRENDIMO NR. 739 „DĖL URBANISTINIŲ-EKOLOGINIŲ BEI KOMERCINIŲ KOEFICIENTŲ IR ADRESŲ TVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Bartusevičienė).

 

4.2. TŽ-15 DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1997-12-04 3 ŠAUKIMO TARYBOS 9 POSĖDŽIO SPRENDIMO „DĖL URBANISTINIŲ-EKOLOGINIŲ BEI KOMERCINIŲ KOEFICIENTŲ IR ADRESŲ TVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Bartusevičienė).

 

4.3. TŽ-16 DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1998-06-11 3 ŠAUKIMO TARYBOS 13 POSĖDŽIO SPRENDIMO „DĖL URBANISTINIŲ-EKOLOGINIŲ BEI KOMERCINIŲ KOEFICIENTŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Bartusevičienė).

 

4.4. TŽ-17 DĖL ALYTAUS MIESTO VALDYBOS 1994-02-23 POTVARKIO NR. 22-V „DĖL ŽEMĖS MOKESČIŲ KOREGUOJANČIŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Bartusevičienė).

 

4.5. TŽ-18 DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1991 03 22 ŠAUKIMO TARYBOS 4 SESIJOS SPRENDIMO NR. 94 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Bartusevičienė).

 

13.40 val.

5. TŽ-26 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.45 val.

6. TŽ-28 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO INVESTUOTOJAMS, BESIKURIANTIEMS ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.50 val.

7. TŽ-24 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.55 val.

8. TŽ-29 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-11-29 SPRENDIMO NR. T-335 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINEI MOKYKLAI“ PAKEITIMO (A. Juonienė, 5 min.).

 

14.00 val.

9. TŽ-30 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI (A. Juonienė, 5 min.).

 

14.05 val.

10. TŽ-31 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė, 5 min.).

 

14.10 val.

11. TŽ-27 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO IR KAI KURIŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (D. Jezukevičienė; 5 min.).

 

14.15 val.

12. TŽ-23 DĖL ĮSTAIGOS VADOVO KADENCIJOS NUSTATYMO (D. Jezukevičienė; 5 min.).

 

14.20 val.

13. TŽ-11 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

14.30val.

14. TŽ-10 DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMIS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO (S. Dumbliauskienė; 10 min.).

 

14.40 val.

15. TŽ-20 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (N. Rinkevičiūtė; 15 min.).

 

14.55 val.

16. TŽ-21 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

15.05 val.

17. TŽ-19 DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS MOKAMOS PASLAUGOS – GRIPO TESTO KAINOS NUSTATYMO (I. Maskeliūnienė, M. Jasaitis; 10 min.).

 

15.15 val.

18. TŽ-22 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI (I. Maskeliūnienė; 10 min.).

 

15.25 val.

19. TŽ-9 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2018 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (I. Pilvelytė; 10 min.).

 

15.35 val.

20. Protokolinis klausimas. Alytaus miesto šeimos centro veikla, finansavimas, perspektyvos. (V. Gibienė, S. Dumbliauskienė, R. Žebuolis, 15 min.).

 

 


../common/calendar Pradžia: 2019-01-21