Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

2019-01-15 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

14.00 val. 324 kab.

 

 

14.00 val.

1. TŽ-7 DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ MAITINIMO IR MEDIKAMENTŲ IŠLAIDŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO (I. Maskeliūnienė; 10 min.)

 

14.10 val.

2. TŽ-8 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-321 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (I. Maskeliūnienė; 10 min.)

 

14.20 val.

3. TŽ-3 DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO 2019 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (S. Dumbliauskienė; 10 min.)

 

14.30 val.

4. TŽ-1 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-153 "DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 5 min.)

 

14.35 val.

5. TŽ-4 DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 5 min.)

 

14.40 val.

6. TŽ-5 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRAMONĖS G. 9, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.)

 

14.45 val.

7. TŽ-6 DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE (A. Juonienė; 5 min.)

 

14.50 val.

8. TŽ-2 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO (M. Vaikšnoras; 5 min.)

 

14.55 val.

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 metų strateginio veiklos plano ir biudžeto projekto svarstymo (N. Rinkevičiūtė, A. Skrodenienė, programų koordinatoriai):

9.1. Kultūros programa (24) (V. Liaukuvienė; 60 min.).

 

15.55 val.

9.2. Savivaldybės veiklos programa (26) (A. Guzienė, A. Sviderskienė; 60 min.).

 


../common/calendar Pradžia: 2019-01-15