Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMS TARYBOS POSĖDIS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 53-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2018 m. gruodžio 13 d.  Nr.  M-39

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 94 punktu,

s u š a u k i u  2018 m. gruodžio 20 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)

2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-174 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-153 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (D. Jezukevičienė; 5 min.)

5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-129 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS“ 2.2.2 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (D. Jezukevičienė; 5 min.)

8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (D. Jezukevičienė; 5 min.)

10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS VILIJOS RAMANAUSKIENĖS ATLEIDIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

11. DĖL PRITARIMO UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMUI IR ĮPAREIGOJIMO JAS PARENGTI (Aurelijus Jaruševičius, savivaldybės tarybos narys; 10 min.)

12. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (A. Jaruševičius; 10 min.)

13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)

14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

15. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-251 „DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR LEIDINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė; 10 min.)

17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MĖNESINIŲ BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)

18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.)

19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS“ 1.15 IR 2.15 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (S. Stumbras; 5 min.)

20. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 5 min.)

21. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (A. Juonienė; 5 min.)

22. DĖL 2015-01-07 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-2 PRATĘSIMO (A. Juonienė; 5 min.)

23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-195 „DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBAI (A. Juonienė; 5 min.)

25. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (A. Juonienė; 5 min.)

26. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.)

27. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMOJIMO (A. Juonienė; 5 min.)

28. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 5 min.)

29. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LANKŲ G. 2, ALYTUJE, DALIES PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 10 min.)

30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI 2019 M. DYDŽIO VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja; 10 min.)

31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

32. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIAM LEISTINAM PAREIGYBIŲ SKAIČIUI (R. Ališauskienė; 10 min.)

33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-28 SPRENDIMO NR. T-189 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

34. DĖL PRIEMOKOS SKYRIMO (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja; 5 min.)

35. DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (R. Ališauskienė; 5 min.)

36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIENKARTINĖS PARAMOS GIMUS VAIKUI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)

38. DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PAVADINIMO PAKEITIMO, ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (S. Dumbliauskienė; 10 min.)

39. DĖL PROJEKTO „ALYTUS – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022. KURIANTYS TILTUS“ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)

40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Irma Maskeliūnienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė; 10 min.)

41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR JOS 2017 M. PRIEMONIŲ FINANSAVIMO PLANO SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (I. Maskeliūnienė; 5 min.)

42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (I. Maskeliūnienė; 5 min.)

43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2018-2021 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (I. Maskeliūnienė; 10 min.)

44. DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS DARBO UŽMOKESČIO IR MEDIKAMENTŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO (I. Maskeliūnienė; 10 min.)

45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ PAGRINDINIŲ SPORTO RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Adomas Andrušaitis, Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas; 10 min.)

46. DĖL PRITARIMO LIETUVOS ŠAUDYMO SĄJUNGOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (A. Andrušaitis; 10 min.)

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                    Vytautas Grigaravičius

 

 

Papildomi posėdžio darbotvarkės klausimai:

 

1. DĖL SUTIKIMO PERLEISTI NUOMOS TEISĘ Į VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ (JO DALĮ), REIKALINGĄ PERLEIDŽIAMAM STATINIUI AR ĮRENGINIUI (JŲ DALIMS) EKSPLOATUOTI (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)

2. DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

 

 

 


../common/calendar Pradžia: 2018-12-20