Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

2018-12-10 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.00 val. (322 kab.)

 

 

13.00 val.

1. TŽ-439 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS  (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

13.10 val.

2. TŽ-450 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

13.20 val.

3. TŽ-451 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

13.30 val.

4. TŽ-453 DĖL 2015-01-07 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-2 PRATĘSIMO  (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.35 val.

5. TŽ-454 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-195 „DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.40 val.

6. TŽ-465 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBAI  (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.45 val.

7. TŽ-455 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.50 val.

8. TŽ-456 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMOJIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

13.55 val.

9. TŽ-464 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.00 val.

10. TŽ-463 DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.05 val.

11. TŽ-457 DĖL PRITARIMO UAB „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMUI IR ĮPAREIGOJIMO JAS PARENGTI (A. Jaruševičius; 10 min.).

 

14.15 val.

12. TŽ-459 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

12.1. TŽ-461 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-153 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  (D. Jezukevičienė; 5 min.).  

 

14.20 val.

13. TŽ-460 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO  (D. Jezukevičienė; 5 min.).

 

14.25 val.

14. TŽ-462 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-174 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ“ PAKEITIMO  (D. Jezukevičienė; 5 min.).

 

 Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

 

14.30 val.

15. TŽ-452 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS“ 1.15 IR 2.15 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (I. Pankienė; 5 min.).

 

14.35 val.

16. TŽ-458 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (I. Pankienė; 5 min.).

 

14.40 val.

17. TŽ-441 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (I. Maskeliūnienė; 5 min.).

 

14.45 val.

18. TŽ-444 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2018-2021 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (I. Maskeliūnienė; 5 min.).

 

14.50 val.

19. TŽ-445 DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS DARBO UŽMOKESČIO IR MEDIKAMENTŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO (I. Maskeliūnienė, M. Jasaitis; 5 min.).

 

14.55 val.

20. TŽ-440 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

15.05 val.

21. TŽ-443 DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

15.10 val.

22. TŽ-442  DĖL PRIEMOKOS SKYRIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

15.15 val.

23. TŽ-448 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO  (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

15.20 val.

24. TŽ-447 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-251 „DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR LEIDINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (A. Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė; 5 min.).


 

15.25 val.

25. TŽ-446 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ PAGRINDINIŲ SPORTO RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (A. Andrušaitis; 5 min.).

 

15.30 val.

26. TŽ-449 DĖL PRITARIMO LIETUVOS ŠAUDYMO SĄJUNGOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (A. Andrušaitis; 5 min.).

 

 

 

 

 

 

 


../common/calendar Pradžia: 2018-12-10