Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

2018-11-12 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.00 val. (322 kab.)

 

13.00 val.

1. TŽ-397 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (A. Jaruševičius; 15 min.).

 

13.15 val.

2. TŽ-391 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-10-31 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO PATALPŲ NAUDOJIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ( A. Jaruševičius; 15 min.).

 

13.30 val.

3. TŽ-403 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 15 min.).

 

13.45 val.

4. TŽ-402 DĖL AB „KAUNO GRŪDAI“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (A. Juonienė; 10 min.).

 

13.55 val.

5. TŽ-401 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G.12A, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO“ PAKEITIMO (V. Bartusevičienė; 5 min.).

 

14.00 val.

6. Dėl 2018 m. biudžeto pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 20 min.).

 

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

 

14.20 val.

7. TŽ-398 DĖL PRITARIMO ŠEIMAI ARTIMOS APLINKOS SUKŪRIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI (N. Rinkevičiūtė; 5 min.).

 

14.25 val.

8. Protokolinis klausimas. „Dėl Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės 2014 – 2018 metų stebėsenos rezultatų pristatymo“ (Pranešėja dr. Vilija Snieškienė, Vytauto Didžiojo Universiteto botanikos sodo mokslo darbuotoja; 10 min.).

 

14.35 val.

9. TŽ-400 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2019–2023 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO (Pranešėja dr. Antanina Stankevičienė, Vytauto Didžiojo Universiteto botanikos sodo mokslo darbuotoja, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė 10 min.).

 

14.45 val.

10. TŽ-399 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-328 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ IR KAINŲ UŽ NUSTATYTĄ SAVAITINIŲ KONTAKTINIŲ VALANDŲ SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

14.55 val.

11. TŽ-404 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

15.00 val.

12. TŽ-396 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Andrušaitis; 10 min.).

 

15.10 val.

13. Protokolinis klausimas. Dėl Pulko g. 23A pastato su žemės sklypu (A. Juonienė; 10 min.).

 

 

 

 


../common/calendar Pradžia: 2018-11-12