Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

2018-11-06  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

15.00 val.  324 kab.

 

 

15.00 val.

1. Protokolinis klausimas - Socialinio taksi paslaugos teikimas Alytaus miesto gyventojams (S. Dumbliauskienė; 10 min.).

 

15.10 val.

2. TŽ-386 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-334 „DĖL DALYVAVIMO ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE“ PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

 

15.15 val.

3.  TŽ-374 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

 

15.20 val.

4. TŽ-393 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-364 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Jastremskas; 10 min.).

 

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

 

15.30 val.

5. TŽ-387 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-394 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (V. Liaukuvienė; 5 min.).

 

15.35 val.

6. TŽ-383 DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO (V. Bartusevičienė; 5 min.).

 

15.40 val.

7. TŽ-384 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-29 SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS UGDYMO APLINKOS KŪRIMO 2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

15.45 val.

8. TŽ-395 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL ĮGALIOJIMO ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJUI V. VALŪNUI IR ŠVIETIMO SKYRIAUS SPECIALISTŲ SKYRIMO KOMISIJŲ NARIAIS Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJAS“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 5 min.).

15.50 val.

9. TŽ-394 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KURIU PAMOKAS IR SAVO ATEITĮ PATS“ (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

15.55 val.

10. TŽ-390 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRUI (A. Juonienė; 5 min.).

 

16.00 val.

11. TŽ-389 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINEI MOKYKLAI (A. Juonienė; 5 min.).

 

 

16.05 val.

12. TŽ-388 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI (A. Juonienė; 5 min.).

 

16.10 val.

13. TŽ-385 DĖL LEIDIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI PARDUOTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE (A. Juonienė; 5 min.).

 

16.15 val.

14. TŽ-392 DĖL UAB „GLASS LT“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (A. Juonienė; 5 min.).

 

 

 

 

 

 

 


../common/calendar Pradžia: 2018-11-06