Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

2018-10-16 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.30 val. (322 kab.)

 

13.30 val.

1. TŽ-360 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO SUDARYMO“ PAKEITIMO (D. Kavolynienė; 10 min.).

 

13.40 val.

2. TŽ-362 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ DYDŽIO 2018 M. SPALIO–GRUODŽIO MĖN. VIENAM NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOJE DALYVAUJANČIAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

13.50 val.

3. TŽ- 363 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

 

14.00 val.

4. TŽ-355 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „DZŪKIJOS SPORTAS“ (S. Janulevičius; 10 min.).

 

14.10 val.

5. TŽ-356 DĖL V. VASILIAUSKO IĮ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.15 val.

6. TŽ-366 DĖL UAB „SAUKESTA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.20 val.

7. TŽ-358 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.25 val.

8. TŽ-365 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLAI (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.30 val.

9. TŽ-357 DĖL ATSTOVAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 10 min.).

 

14.40 val.

10. TŽ-359 DĖL 2013-11-14 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-1096 PRATĘSIMO   (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.45 val.

11. TŽ-367 DĖL 2013-11-14 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-1101 PRATĘSIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.50 val.

12. TŽ-372 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUICE & WATER GROUP“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.55 val.

13. TŽ-368 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.00 val.

14. TŽ-369 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VŠĮ ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJAI (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.05 val.

15. TŽ-344 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-07 SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (G. Rimkutė-Merčaitienė; 5 min.).

 

15.10 val.

16. TŽ-373 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

15.20 val.

17. TŽ-353 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-181 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS“ PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

 

15.25 val.

18. TŽ-361 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

 

 

 

 


../common/calendar Pradžia: 2018-10-16