Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 50-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2018 m. spalio 8 d. Nr. M-32

Alytus

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 94 punktu,

s u š a u k i u  2018 m. spalio 15 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

  1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)
  2. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI (Irma Maskeliūnienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė; 10 min.)
  3. DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja: 10 min.)
  4. DĖL SUTIKIMO ATNAUJINANT (MODERNIZUOJANT) PASTATĄ NAUJOJOJE G. 2, ALYTUJE (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)
  5. DĖL PAKAITINIO NARIO DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)
  6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-131 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė;  10 min.)
  7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Andrius Jučas, savivaldybės tarybos narys; 10 min.)

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vytautas Grigaravičius

 


../common/calendar Pradžia: 2018-10-15