Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

T SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

2018-10-02  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

15.00 val.  324 kab.

 

 

15.00 val.

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 15 min.)

 

15.15 val.

2. DĖL PRITARIMO BUVUSIOS ALYTAUS NAFTOS BAZĖS TERITORIJOS SAKŲ G. 3 SUTVARKYMO PROJEKTUI (N. Rinkevičiūtė; 5 min.)

 

15.20 val.

3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 4.2. PUNKTO PAKEITIMO (A. Tarasevičius; 10 min.)

 

15.30 val.

4. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI (I. Maskeliūnienė; 5 min.)

 

15.35 val.

5. DĖL SUTIKIMO ATNAUJINANT (MODERNIZUOJANT) PASTATĄ NAUJOJOJE G. 2, ALYTUJE (A. Juonienė; 5 min.)

 

15.40 val.

6. DĖL PAKAITINIO NARIO DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ (D. Jezukevičienė; 5 min.)

 

15.45 val.

7. DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS (R. Ališauskienė; 5 min.)

 

15.50 val.

 8.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (A. Jučas; 5 min.). (papildyta)

 


../common/calendar Pradžia: 2018-10-02