Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

2018-10-02 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.30 val. (322 kab.)

 

13.30 val.

1. TŽ-350 DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja; 10 min.).

 

13.40 val.

2. TŽ-330 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 20 min.).

 

14.00 val.

3. DĖL PRITARIMO BUVUSIOS ALYTAUS NAFTOS BAZĖS TERITORIJOS SAKŲ G. 3 SUTVARKYMO PROJEKTUI  (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

14.10 val.

4. TŽ-347 DĖL SUTIKIMO ATNAUJINANT (MODERNIZUOJANT) PASTATĄ NAUJOJOJE G. 2, ALYTUJE (A. Juonienė; 10 min.).

 

14.20 val.

5. TŽ-348 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI (I. Maskeliūnienė;; 10 min.).

 

14.30 val.

6. TŽ-339 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 4.2. PUNKTO PAKEITIMO (A. Tarasevičius; 10 min.).

 

14.40 val.

7. TŽ-349 DĖL PAKAITINIO NARIO DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ (D. Jezukevičienė; 5 min.).

 

14.45 val.

8. TŽ-352 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Jučas; 10 min.).

 


../common/calendar Pradžia: 2018-10-02