Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

2018-10-01 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

14.00 val. (322 kab.)

 

14.00 val.

1. TŽ-330 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 60 min.).

 

15.00 val.

2. DĖL PRITARIMO BUVUSIOS ALYTAUS NAFTOS BAZĖS TERITORIJOS SAKŲ G. 3 SUTVARKYMO PROJEKTUI (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

15.10 val.

3. TŽ-347 DĖL SUTIKIMO ATNAUJINANT (MODERNIZUOJANT) PASTATĄ NAUJOJOJE G. 2, ALYTUJE (A. Juonienė; 10 min.).

 

15.20 val.

4. TŽ-348 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI (I. Maskeliūnienė; 10 min.).

 

15.30 val.

5. TŽ-339 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 4.2. PUNKTO PAKEITIMO (A. Tarasevičius; 10 min.).

 

15.40 val.

6. TŽ-349 DĖL PAKAITINIO NARIO DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ (D. Jezukevičienė; 5 min.).

 

15.45 val.

7. TŽ-350 DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

15.55 val.

8. Protokolinis klausimas. Dėl Vaiko ir mamos dienos centro „KUTIS“ prašymo „Dėl patalpų panaudos“ (A. Juonienė; 10 min.).

 

16.05 val.

9. TŽ-352 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Jučas; 10 min.).

 

 

 


../common/calendar Pradžia: 2018-10-01