Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO

2018-06-18 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.30 val.  324 kab.

 

13.30 val.

          1. TŽ-237 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-311 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (I. Pankienė, S. Stumbras; 5 min.).

 

13.35 val.

2. TŽ-231 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Mačernienė; 5 min.)

 

13.40 val.

3. TŽ-224 DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO (V. Bartusevičienė; 5 min.)

 

13.45 val.

4. TŽ-236  DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO (V. Bartusevičienė; 5 min.)

 

13.50 val.

5.  TŽ-228 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-364 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Jastremskas; 5 min.)

 

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

 

13.55 val.

6. TŽ-222  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-252 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

 

14.00 val.

7.  TŽ-225  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-12 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

 

14.05 val.

8. TŽ-227 DĖL MOKESČIO UŽ NAKVYNĘ ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE NUSTATYMO (A. Galakvoščius; 5 min.).

 

14.10 val.

9. TŽ-230 DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO (A. Galakvoščius; 5 min.).

 

14.15 val.

10. TŽ-241 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-98 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO, TEIKIAMO FINANSINEI PARAMAI GAUTI PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ, ĮGYVENDINIMUI“ PAKEITIMO (A. Galakvoščius; 5 min.).

 

14.20 val.

11. TŽ-229 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATVIRA KULTŪRA – INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ KULTŪROS SEKTORIUJE STIPRINIMAS“ (L. Nalivaikienė; 5 min.).

 

14.25 val.

12. TŽ-232 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-10-26 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (V. Liaukuvienė; 5 min.).

 

14.30 val.

13.TŽ-233 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMO NR. T-106 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO V. Liaukuvienė; 5 min.).

 

14.35 val.

          14. TŽ-221 DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS  (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

14.40 val.

15. TŽ-223 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO  (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

14.45 val.

16. TŽ-245 DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.50 val.

17. TŽ-234 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.55 val.

18. TŽ-235  DĖL SUTIKIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ PERDUOTAME PASTATE DAUGŲ G. 7, ALYTUJE (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.00 val.

19. TŽ-244 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.05 val.

20. TŽ-240 DĖL PRITARIMO 2008-08-13 VALSTYBĖS TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. 433-FS/S92-126 ATNAUJINIMUI (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.10 val.

21. TŽ-242 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.15 val.

22. TŽ-243 DĖL PRITARIMO 2008-08-14 VALSTYBĖS TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. 434-FS ATNAUJINIMUI (A. Juonienė; 5 min.).

 

15.20 val.

23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL PRAŠYMO PERDUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŽEMĖS SKLYPUS, ESANČIUS PRAMONINIO PARKO TERITORIJOJE“ PAKEITIMO (V. Bartusevičienė; 5 min.)

 

15.25 val.

24. Protokolinis klausimas - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

15.35 val.

25. Protokolinis klausimas – Dėl UniPark parkavimo pasiūlymo Alytaus miestui (P. Raškauskienė; 5 min.).


../common/calendar Pradžia: 2018-06-18