Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

2018-06-12 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.30 val. (322 kab.)

 

13.30 val.

1. TŽ-213 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 15 min.).

 

13.45 val.

2. TŽ-214 DĖL PAPILDOMŲ DARBO SĄLYGŲ DARBO SUTARTYJE NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 15 min.).

 

14.00 val.

3. TŽ-212 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ 2018–2019 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

14.10 val.

4. TŽ-215 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.).

                     

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

 

14.15 val.

5. TŽ-217 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (A. Juonienė; 10 min.).

 

14.25 val.

6. TŽ-216 DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.30 val.

7. TŽ-211 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.)

 

14.35 val.

8. TŽ-210 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-210 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

 

14.40 val.

9. TŽ-209 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-182 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

 

14.45 val.

10. TŽ-219  DĖL 2018 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 15 min.).

 

15.00 val.

11. TŽ-220 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 15 min.).


../common/calendar Pradžia: 2018-06-12