Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

2018-05-22 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

13.30 val. (322 kab.)

 

13.30 val.

1. TŽ-176 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

13.40 val.

2. TŽ-193 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

13.50 val.

3. TŽ-196 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

14.00 val.

4.  TŽ-192 DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANUI (L. Nalivaikienė; 10 min.).

 

14.10 val.

5. TŽ-195 DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO ĮGALIOJIMO PATVIRTINTI VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS PATEIKTUS KVALIFIKACINIUS TESTUS (D. Kavolynienė; 10 min.).

 

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

 

14.20 val.

6.TŽ-190 DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS TAIKOMAS 3 PROC. MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (J. Zelenė; 10 min.).

 

14.30 val.

7. TŽ-198 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ, AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.35 val.

8. TŽ-199 DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO 2009-07-07 NUOMOS SUTARTIES NR. SR-797 7 PUNKTO PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.40 val.

9. TŽ-200 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.).

 

14.45 val.

10. TŽ-201 DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PULKO G. 1, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMUI (A. Juonienė; 5 min.).

14.50 val.

 

11. TŽ-202 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-364 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Jastremskas; 15 min.).

 

15.05 val.

12. TŽ-189 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-12-22 SPRENDIMO NR. T-340 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS HERBO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (M. Tarasauskienė; 10 min.).

 

15.15 val.

13. TŽ-194 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBO LAIKO GRAFIKO SUDERINIMO (G. Sodaitytė-Berlickė; 5 min.).

 

15.20 val.

14. TŽ-197 DĖL PRITARIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ BENDRADARBIAVIMO TOBULINIMO PACIENTŲ TEISIŲ IR PASLAUGŲ TEIKIMO SRITYSE ABIPUS SIENOS PROJEKTUI (G. Sodaitytė-Berlickė; 5 min.).

 

15.25 val.

15. TŽ-191 DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO (P. Raškauskienė; 10 min.).

 

15.35 val.

16. TŽ- 204  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 M. PRIEMONIŲ FINANSAVIMO PLANO PATVIRTINIMO (G. Sodaitytė-Berlickė; 10 min.).

 

15.45 val.

17. TŽ-203 DĖL INŽINERINIO STATINIO PADALIJIMO PROJEKTO (A. Juonienė; 10 min.).

 

 


../common/calendar Pradžia: 2018-05-22