Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO

2018-05-14 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

14.00 val. (322 kab.)

 

14.00 val.

1. TŽ-177  DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS (N. Rinkevičiūtė; 15 min.).

 

14.15 val.

2. TŽ-179 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO (A. Juonienė; 10 min.).

 

14.25 val.

3. TŽ-180 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO (M. Vaikšnoras; 10 min.).

 

14.35 val.

4. TŽ-181 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-09 SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Sviderskienė; 10 min.).

 

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

 

14.45 val.

5. TŽ-186 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (I. Pilvelytė; 10 min.).

 

14.55 val.

6. TŽ-187 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (I. Pilvelytė; 10 min.).

 

15.05 val.

7. TŽ-178 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ, RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ RŪŠIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Mačernienė; 10 min.).

 

15.15 val.

8. TŽ-182 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Mačernienė; 10 min.).

 

15.25 val.

 9. TŽ-176 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

15.35 val.

10. TŽ-188 DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

15.45 val.

11. TŽ-183  DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO DĖL SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROJEKTUI „APSIKABINKIME MUZIKOJE“  (L. Nalivaikienė; 5 min.).

 

15.50 val.

12. TŽ-184 DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS  (L. Nalivaikienė; 5 min.).

 


../common/calendar Pradžia: 2018-05-14